Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

hypothermiax
Reposted fromshakeme shakeme viacouples couples
hypothermiax
5727 5461
Reposted fromNajada Najada viapalegirls palegirls
hypothermiax
5263 19be
Reposted fromNajada Najada viaspecific-humor specific-humor
hypothermiax

Wiedziała, że miał pewną cechę, którą posiada niewielu mężczyzn. Większość z tych, którzy ją mają, nie zdaje sobie z tego sprawy, choć to najgroźniejsza broń w ich arsenale. To mężczyźni, którzy potrafią sprawić, że kobiety czują się przy nich całkowicie odprężone. Na ulicy, w łóżku, przy obiedzie, śmiejąc się i spacerując – wszystko jedno. W ich towarzystwie oddycha się normalnie. Nie trzeba się nadymać, zadzierać nosa ani udawać kogoś, kim się nie jest. Owszem, taki facet chce się dobrać do twoich majtek, ale chce być również w twoich myślach, poświęcić ci swój czas i uwagę. Zawsze daje ci to odczuć. Masz pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie on chce być w danej chwili; że to, co mówisz i czynisz, autentycznie go interesuje.

— Jonathan Carroll
2356 711c

Bed of lies

Reposted frommyry myry viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
hypothermiax
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromiloveyou iloveyou
hypothermiax
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— Thomas Bernhard
hypothermiax
1965 fc09 500
Reposted fromNajada Najada viapalegirls palegirls

March 21 2017

hypothermiax
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno

March 20 2017

hypothermiax
7265 a31f
Reposted fromalicemeow alicemeow viapl pl

March 18 2017

hypothermiax
5606 170e
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
hypothermiax
5636 16cc 500
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
hypothermiax
2681 4c44 500
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa
hypothermiax
2537 de39
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa
hypothermiax
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
hypothermiax
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

March 17 2017

hypothermiax
hypothermiax
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl