Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

hypothermiax

Brak zdrady jest wtedy, kiedy facet nie zdradza cię, bo nie umie albo nie ma takiej możliwości, bo ma na sobie obrożę i smycz przywiązaną do budy o wielkości 52 metrów kwadratowych na drugim piętrze. Jesteś wtedy z bohaterem „Niewiernych”. Jego ciało należy tylko do ciebie, ale jego głowa jest pełna innych kobiet. Niekoniecznie lepszych. Po prostu tych, które nie są tobą. Z takim facetem możesz chodzić trzymając się za ręce, oglądać filmy w kinie, jeść pizzę i makarony. Tylko, że to wszystko jest podszyte kłamstwem i brakiem wolności. Kobiety tworzą takie relacje, bo to jest łatwiejsze. Możesz wtedy czuć, że masz wszystko pod kontrolą (chociaż nie masz). Możesz oszukiwać się, że jeśli masz przy sobie kogoś, kogo możesz dotknąć i poprosić o nalanie kieliszka wina, to nie jesteś samotna (chociaż pewnie jesteś). Miliony kobiet to robią.

Wierność to coś całkiem innego. To sytuacja, w której ktoś jest przy tobie i nie wtyka części swojego ciała tam gdzie nie powinien, ale nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że tak WYBRAŁ. Bo mu z tobą dobrze na przykład. Albo dlatego, że jest przekonany, że ze wszystkich kobiet jakie poznał i jakie może poznać, to ty jesteś najlepsza. Albo dlatego, że ma takie zasady, że jak z kimś jest, to zachowuje się ok.

Wybór. Pięć liter. Proste słowo, a to z niego biorą się zajebiste związki. Tylko tam, to co się dla siebie wzajemnie robi, jest prezentem, a nie wymuszoną daniną, którą się przekazuje „bo tak wypada” i „inni tego oczekują”.

Nie mówię, że to proste. Wymaga to spotkania odpowiednio dojrzałej osoby. Niezbędne jest również bycie odpowiednio dojrzałą osobą, która nie wpada w panikę nie mając za sobą iluzji kontroli. Na koniec, potrzebne jest wrycie się i wsiąknięcie w czyjś mózg, a nie tylko móżdżek znajdujący się znacznie niżej.

— volantification
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaPoranny Poranny
hypothermiax
3752 c245 500
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
hypothermiax
9574 3269 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny
hypothermiax
6473 d9b0 500

June 07 2018

hypothermiax
4043 440e 500
hypothermiax
0836 82c1 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaPoranny Poranny

June 06 2018

hypothermiax
Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viairmelin irmelin

June 02 2018

hypothermiax
1525 425a 500
Reposted fromexistential existential viairmelin irmelin
hypothermiax
5303 a31a 500
hypothermiax
8020 1f28
hypothermiax
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
Reposted fromevenso evenso viairmelin irmelin
hypothermiax
8222 206c
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viairmelin irmelin
hypothermiax
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
hypothermiax
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa

May 29 2018

hypothermiax
0898 c73c 500
Reposted fromseaweed seaweed viaintroweird introweird

May 28 2018

hypothermiax
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted frompasazerka pasazerka viaoversensitive oversensitive

May 27 2018

hypothermiax
0523 2d6f
Reposted fromnihuhu nihuhu viaPoranny Poranny
hypothermiax
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

May 26 2018

hypothermiax
cisza niszczy każdego. 
Reposted fromnila nila viairmelin irmelin
hypothermiax
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl