Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

hypothermiax
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
hypothermiax
hypothermiax
2826 b00b
real conversation
Reposted fromstonerr stonerr viaintroweird introweird
hypothermiax
7432 001c
Reposted fromshutters shutters vialong-haired-men long-haired-men

May 16 2017

hypothermiax
3637 0e46 500
Reposted frompffft pffft viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
0705 c012
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive

May 10 2017

hypothermiax
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromkotowate kotowate viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"

May 04 2017

hypothermiax
5859 bb32 500

notalickofsense:

TO EVERYONE YOU KNOW WHO YOU ARE

hypothermiax
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
hypothermiax
Gdyby ciebie nie było,
gdzie mógłbym być?
Gdyby ciebie nie było, 
gdzie mógłbym iść?
Gdyby ciebie nie było,
nie byłoby źle.
Generalnie
być może
lepiej by było.
Gdyby ciebie nie było,
to kupiłbym w sklepie
jedną bułkę
i konserwę rybną.
Nie musiałbym
gotować obiadu,
gdyby ciebie nie było.
Mógłbym o
dwudziestej trzeciej
czterdzieści pięć
z domu wyjść,
chodzić całą noc,
nie wrócić
albo wrócić.
Gdyby ciebie nie było,
mógłbym palić w wannie,
mógłbym palić w łóżku.
Gdyby ciebie nie było,
miałbym więcej kolegów,
więcej koleżanek.
A przede wszystkim
gdyby ciebie nie było,
to w mieszkaniu by się zjawił
milion mrówek około,
milion białych mrówek
i bym pozwolił im się rozmnażać,
gdyby ciebie nie było,
malutkim białym mrówkom,
których nie widzę bez okularów.
Gdyby ciebie nie było,
te mrówki by się rozmnażały,
najpierw byłoby szesnaście milionów
małych białych mrówek,
potem miliard,
a potem do potęgi,
do kwadratu,
mrówek tłum.
Gdyby ciebie nie było,
to znalazłbym mur,
wziął duży rozbieg
i pierdolnął głową
w ten mur.
— Marcin Swietlicki i najpiękniejszy cytat świata
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty

April 26 2017

hypothermiax
5748 17be
Reposted fromskrzacik skrzacik viafeminine feminine
hypothermiax
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline viaintroweird introweird
hypothermiax
2959 849a
Reposted fromnataliablus nataliablus viasmutnazupa smutnazupa
hypothermiax
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl