Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2019

hypothermiax
The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don't.
— Joker (2019)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

September 10 2019

hypothermiax
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin
hypothermiax
hypothermiax
6689 a435
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
hypothermiax

February 28 2019

hypothermiax
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
hypothermiax

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
hypothermiax
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
hypothermiax
3302 ea6e 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
hypothermiax
6242 b938
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
hypothermiax
3821 8f7b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
hypothermiax
3837 ba49
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

February 12 2019

hypothermiax
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty

February 07 2019

hypothermiax
4581 266e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
hypothermiax
4916 8521
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny

January 30 2019

hypothermiax
Odessa, tramwaj linii 20 jedzie przez chaszcze rosnące na bagnach przy ulicy Chadżibejskiej.
Reposted fromppiotrus ppiotrus viairmelin irmelin
hypothermiax
0439 000f 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
hypothermiax
Czy zauważyliście ? Minął 2014 2015 2016 jakby go w ogóle nie było 2017 2018 I nastał 2019. Teraz jest teraz. Ale jakoś inaczej. Coś się zmieniło. Coś nas zostawiło. Odeszło. Gdzie te wszystkie lata, pędzą jak szalone.. ? Mrugają ukradkiem, znikają.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

November 11 2018

hypothermiax
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
hypothermiax
3296 5126 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl