Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

hypothermiax
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

August 07 2017

hypothermiax
Potrzebowała mnie. Wiedziałem, kiedy zrobiło się z nią źle, więc wszedłem tam i objąłem ją. Trzymałem ją przy piersi, tuliłem i całowałem ją w czoło. Jak dziecko. Jak moje dzieciątko. Nigdy nie czułem się tak szczęśliwy jak wtedy, kiedy ją trzymałem i patrzyłem, jak umiera powoli w moich ramionach.
— James Dashner ,,Rozkaz zagłady"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
hypothermiax

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
0472 475b
Reposted fromfavv favv viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
2088 6d86 500
Legia pany xD
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viapl pl
hypothermiax
5535 7696
hypothermiax
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
hypothermiax
To smutne kiedy rozpada się przyjaźń i sam nie wiesz dlaczego, bo nie pokłóciliście się ale po prostu nie umiecie już rozmawiać jak kiedyś.
- Autor nieznany
— cholernie smutne...

July 05 2017

hypothermiax
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
hypothermiax
Trzymam za słowo.  Za włosy też potrzymam. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
hypothermiax
7665 32f6
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 28 2017

hypothermiax
7660 644b
Reposted fromRemulaner Remulaner viaintroweird introweird

June 23 2017

hypothermiax
9677 08a8 500
hypothermiax
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
5530 c7af 500
Reposted fromprimo primo viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
2170 b942 500
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
hypothermiax
2169 e7ad 500
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
hypothermiax
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz... i wołałeś "Nie licz na mnie". Posłuchaj mnie uważnie.... Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
— usłyszeć kiedyś, od kogoś, coś takiego- NIEREALNE!!!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl