Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

hypothermiax
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
hypothermiax
Trzymam za słowo.  Za włosy też potrzymam. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
hypothermiax
7665 32f6
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 28 2017

hypothermiax
7660 644b
Reposted fromRemulaner Remulaner viaintroweird introweird

June 23 2017

hypothermiax
9677 08a8 500
hypothermiax
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
5530 c7af 500
Reposted fromprimo primo viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
2170 b942 500
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
hypothermiax
2169 e7ad 500
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
hypothermiax
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz... i wołałeś "Nie licz na mnie". Posłuchaj mnie uważnie.... Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
— usłyszeć kiedyś, od kogoś, coś takiego- NIEREALNE!!!

June 22 2017

hypothermiax
2560 6944 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa

June 08 2017

hypothermiax
Reposted fromfungi fungi viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
4970 b54d
Reposted frompierdolony pierdolony viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
0364 6865 500
hypothermiax
hypothermiax

Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na nią jakiś facet. Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na Ciebie jakaś kobieta.


Reposted fromthesmajl thesmajl viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
9017 1e04 500
samo życie :D
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl