Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

hypothermiax
3716 3793
hypothermiax
0221 68c7
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted from61sekund 61sekund viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

April 10 2017

hypothermiax
Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
hypothermiax
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy. - Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek. - Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
hypothermiax
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
hypothermiax
1562 2654
Reposted fromsnowlake snowlake viaintroweird introweird
hypothermiax
5489 ae24 500
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
hypothermiax
Za dużo łez, za dużo ciszy, za dużo nienawiści, wyrzutów, myśli, krzyku, niedowierzania, smutku, bólu, stagnacji...
I tylko sił jeszcze za mało, by ruszyć dalej samemu.
— z cyklu przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

April 06 2017

hypothermiax
Bo kobiety lubią jak nimi trochę porzucasz po łóżku...
— Z przemyśleń nad herbatą
Reposted fromsoadysta soadysta viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
0753 ddd1 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaoversensitive oversensitive
hypothermiax
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacytaty cytaty
hypothermiax
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
hypothermiax
Nasze palce splotły się, jakby od zawsze do siebie pasowały.
— Jasinda Wilder
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
hypothermiax
Nie uznaję sztucznych ograniczeń - że powinniśmy, nie powinniśmy, wolno, nie wolno. Każdy jest oddzielną jednostką i mamy prawo robić to, co kochamy i w co wierzymy.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty

April 04 2017

hypothermiax
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton - "Tato"
hypothermiax
hypothermiax

April 03 2017

hypothermiax
6810 d34a
hypothermiax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl