Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

hypothermiax
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
hypothermiax
3296 5126 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
hypothermiax
7028 689c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
hypothermiax
7031 f648
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

October 29 2018

hypothermiax
6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

October 02 2018

hypothermiax
3594 9d12 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
hypothermiax
4062 d079 500
hypothermiax
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viaPoranny Poranny

July 20 2018

hypothermiax
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaoversensitive oversensitive

June 29 2018

hypothermiax
9851 bcdd 500
Reposted fromslid0 slid0 viairmelin irmelin
2937 3081
Reposted frombrumous brumous viaintroweird introweird

June 20 2018

hypothermiax
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
hypothermiax
1778 a65e
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
hypothermiax
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
hypothermiax
hypothermiax
8574 0824
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin

June 14 2018

hypothermiax

Brak zdrady jest wtedy, kiedy facet nie zdradza cię, bo nie umie albo nie ma takiej możliwości, bo ma na sobie obrożę i smycz przywiązaną do budy o wielkości 52 metrów kwadratowych na drugim piętrze. Jesteś wtedy z bohaterem „Niewiernych”. Jego ciało należy tylko do ciebie, ale jego głowa jest pełna innych kobiet. Niekoniecznie lepszych. Po prostu tych, które nie są tobą. Z takim facetem możesz chodzić trzymając się za ręce, oglądać filmy w kinie, jeść pizzę i makarony. Tylko, że to wszystko jest podszyte kłamstwem i brakiem wolności. Kobiety tworzą takie relacje, bo to jest łatwiejsze. Możesz wtedy czuć, że masz wszystko pod kontrolą (chociaż nie masz). Możesz oszukiwać się, że jeśli masz przy sobie kogoś, kogo możesz dotknąć i poprosić o nalanie kieliszka wina, to nie jesteś samotna (chociaż pewnie jesteś). Miliony kobiet to robią.

Wierność to coś całkiem innego. To sytuacja, w której ktoś jest przy tobie i nie wtyka części swojego ciała tam gdzie nie powinien, ale nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że tak WYBRAŁ. Bo mu z tobą dobrze na przykład. Albo dlatego, że jest przekonany, że ze wszystkich kobiet jakie poznał i jakie może poznać, to ty jesteś najlepsza. Albo dlatego, że ma takie zasady, że jak z kimś jest, to zachowuje się ok.

Wybór. Pięć liter. Proste słowo, a to z niego biorą się zajebiste związki. Tylko tam, to co się dla siebie wzajemnie robi, jest prezentem, a nie wymuszoną daniną, którą się przekazuje „bo tak wypada” i „inni tego oczekują”.

Nie mówię, że to proste. Wymaga to spotkania odpowiednio dojrzałej osoby. Niezbędne jest również bycie odpowiednio dojrzałą osobą, która nie wpada w panikę nie mając za sobą iluzji kontroli. Na koniec, potrzebne jest wrycie się i wsiąknięcie w czyjś mózg, a nie tylko móżdżek znajdujący się znacznie niżej.

— volantification
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaPoranny Poranny
hypothermiax
3752 c245 500
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
hypothermiax
9574 3269 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny
hypothermiax
6473 d9b0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl